Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 31.013,58 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2020r.
stopa bezrobocia listopad 2020

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE SULĘCIŃSKIM (VI)" w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA I RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

  Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH 30+ (2020)"   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 6 Regionalny rynek pracy, Priorytet Inwestycyjny 8i dostęp do zatrudnienia dla osób...

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE SULĘCIŃSKIM (V)" w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA I RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę