INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Właściciel małego zakładu agroturystycznego / hotelarskiego / gastronomicznego

Kod: 515204

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Właściciel małego zakładu agroturystycznego / hotelarskiego / gastronomicznego 515204

 • Gospodarz agroturystyki.
 • Gospodarz kwatery turystycznej.
 • Prowadzący motel.
 • Prowadzący pensjonat.
 • Prowadzący zakład hotelarski/gastronomiczny.
 • Właściciel gospody,
 • Właściciel/kierownik schroniska górskiego.
 • Właściciel motelu.
 • Właściciel pensjonatu.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 5152 Domestic housekeepers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie PO KL (2011–2013) „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Janusz Cichy – Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu, Radom.
 • Rafał Ryszelewski – Biuro Turystyczne RAFTUR w Łodzi, Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu – Profesjonalna Policealna Szkoła Kwalifikacji Zawodowych w Zgierzu, Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi, Łódź.
 • Agnieszka Skowrońska – PBS Sp. z o.o., Sopot.
 • Monika Jagiełło – PBS Sp. z o.o., Sopot.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Magdalena Jackman – PBS Sp. z o.o., Sopot.
 • Ryszard Pieńkowski – PBS Sp. z o.o., Sopot.
 • Sebastian Stefański – PBS Sp. z o.o., Sopot.
 • Daria Świsulska – PBS Sp. z o.o., Sopot.
 • Małgorzata Domańska-Plichta – PBS Sp. z o.o., Sopot.

Recenzenci:

 • Agata Giejbo – Zespół Placówek Oświatowych w Słupsku, Słupsk.
 • Agnieszka Jędrzejewska – Vegebistro Sp. z o.o., Olsztyn.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Bogusław Mazur – były prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej „Pogórze” w Strzyżowie, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Kraków.
 • Daria Kieraszewicz – były członek zarządu Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Biuro Turystyki, Szkoleń i Konferencji Visite.pl, Bydgoszcz.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę