INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Sortowacz materiałów drzewnych

Kod: 752105

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Sortowacz materiałów drzewnych 752105

 • Brakarz materiałów drzewnych.
 • Klasyfikator drewna.
 • Klasyfikator korka.
 • Klasyfikator surowca tartacznego.
 • Klasyfikator tarcicy.
 • Sortowacz elementów drzewnych.
 • Sortowacz parkietu.
 • Sortowacz sklejki.
 • Układacz drewna.
 • Układacz elementów z drewna.
 • Układacz sklejki.
 • Układacz tarcicy.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 7521 Wood treaters.

Według Polskiej KlasyfikacjiDziałalności (PKD 2007):

 • Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w marcu 2019 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Maria Bisaga – Polska Izba Przemysłowo-Handlowa Budownictwa, Warszawa.
 • Sławomir Paździor – PHU Ag-Ma, Mniszek.
 • Aleksandra Stachura-Krzyształowicz – Centralny Intytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Łukasz Baka – Centralny Intytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
 • Maria Konarska – Centralny Intytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
 • Małgorzata Przybyszewska – Centralny Intytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
 • Agnieszka Szczechura – Centralny Intytut Ochrony Pracy – PIB, Warszawa.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Mirosław Żurek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Małgorzata Kapusta – Zespół Szkół Budowlanych im. Kazimierza Wielkiego, Radom.
 • Paweł Przystalski – DOLMEB sp. z o.o. w Świdnicy, Świebodzice.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Robert Fleischer – Terapia Szkolenia Doradztwo. RIF, Olsztyn.
 • Urszula Przystalska – BSD Urszula Przystalska, Świebodzice.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie:2019 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę