INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Specjalista sprzedaży internetowej

Kod: 243109

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Specjalista sprzedaży internetowej 243109

 • Pracownik działu sprzedaży internetowej.
 • Specjalista ds. sprzedaży w sklepie internetowym.
 • Pracownik ds. obsługi sprzedaży internetowej.
 • Specjalista ds. obsługi sklepu internetowego.
 • Sprzedawca internetowy.
 • Sprzedawca w sklepie internetowym.
 • Handlowiec – obsługa sklepu online.
 • Specjalista ds. obsługi klientów e-commerce.
 • Specjalista ds. handlu elektronicznego.
 • Specjalista ds. e-handlu.
 • Specjalista ds. e-marketingu.
 • Specjalista ds. marketingu internetowego.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 2431 Advertising and marketing professionals.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w czerwcu 2018 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Arkadiusz Aleksiejew – Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
 • Monika Kidyba – Alexandrite Group Monika Kidyba, Gliwice.
 • Karol Kulus – Etos S.A., Gdańsk.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Wojciech Gostomski – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
 • Joanna Gralak-Merchel – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.

Recenzenci:

 • Jakub Borkowski – Ekspert niezależny, Gdańsk.
 • Karolina Karpińska – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Lublinie, Lublin.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Ewa Jasińska – Zespół Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług, Radom.
 • Joanna Litwin – Uniwersytet Gdański, Gdańsk.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę