INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Specjalista do spraw marketingu i handlu

Kod: 243106

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Specjalista do spraw marketingu i handlu 243106

 • Specjalista ds. sprzedaży i marketingu.
 • Specjalista ds. marketingu.
 • Specjalista ds. handlu.
 • Specjalista ds. handlowych.
 • Handlowiec.
 • Marketingowiec.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 2431 Advertising and marketing professionals.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja M. Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie: Projekt SPO RZL (2006–2007) „Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych”,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w czerwcu 2018 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Arkadiusz Aleksiejew – Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
 • Robert Będziński – Doradztwo Gospodarcze, Gdynia.
 • Monika Kidyba – Alexandrite Group Monika Kidyba, Gliwice.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Wojciech Gostomski – Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
 • Joanna Gralak-Merchel – Doradca Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.

Recenzenci:

 • Jakub Borkowski – Ekspert niezależny, Gdańsk.
 • Joanna Wawrzonkoska – JW. Eco-Solutions, Gdynia.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Joanna Litwin – Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Marek Szymański – Wyższa Szkoła Bankowa, Gdańsk.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę