INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Specjalista do spraw logistyki

Kod: 242108

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Specjalista do spraw logistyki 242108

 • Analityk do spraw zakupów.
 • Analityk łańcucha dostaw.
 • Junior Logistics Planner.
 • Koordynator do spraw logistyki i transportu wysyłek.
 • Koordynator do spraw logistyki.
 • Koordynator do spraw optymalizacji procesów logistycznych.
 • Koordynator projektu logistycznego.
 • Koordynator transportu wewnętrznego i rozładunków.
 • Logistics operator.
 • Logistics Specialist.
 • Logistyk.
 • Logistyk procesów produkcyjnych.
 • Planista logistyki.
 • Planista łańcucha dostaw.
 • Planista.
 • Specjalista do spraw analiz logistycznych.
 • Specjalista do spraw handlu i logistyki.
 • Specjalista do spraw kontaktu z klientem w dziale logistyki.
 • Specjalista do spraw logistyki i dystrybucji.
 • Specjalista do spraw logistyki i zamówień.
 • Specjalista do spraw logistyki i zapewnienia jakości.
 • Specjalista do spraw logistyki magazynowej.
 • Specjalista do spraw logistyki, magazynu i zakupów.
 • Specjalista do spraw obsługi logistycznej działu eksportu.
 • Specjalista do spraw transportu i logistyki.
 • Specjalista do spraw zakupów i logistyki.
 • Specjalista do spraw zaopatrzenia.
 • Specjalista do spraw zarządzania łańcuchem dostaw.
 • Specjalista w dziale zakupów i logistyki dostaw.
 • Starszy specjalista do spraw logistyki.
 • Supply Chain Analyst.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 2421 Management and organization analysts.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja H – Transport i gospodarka magazynowa.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie PO KL (2011–2013) „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Ewelina Gorczyca – Rossmann SDP sp. z o.o., Łódź.
 • Edyta Kozieł – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Beata Żurek – Global Cosmed S.A., Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Małgorzata Sołtysiak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Dariusz Brus – COMP DATA sp. z o.o., Warszawa.
 • Marcin Chrzan – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny, Wydział Transportu i Elektrotechniki, Radom.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Mieczysław Marosz – Polska Izba Gospodarcza Transportu Samochodowego i Spedycji, Warszawa.
 • Urszula Szychowska – Łódzkie Stowarzyszenie Przewoźników Międzynarodowych i Spedytorów, Łódź.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę