INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

Kod: 229102

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Specjalista promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej 229102

 • Doradca zdrowego stylu życia.
 • Doradca żywieniowo-ruchowy.
 • Edukator zdrowia.
 • Kreator nawyków prozdrowotnych.
 • Opiekun zdrowotny.
 • Promotor zdrowia.

W międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO – 08 odpowiada grupie:

 • 2263 Environmental and occupational health and hygiene professionals.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja Q – Opieka zdrowotna i pomoc społeczna.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie PO KL (2011-2013) „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. spraw walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Magdalena Czerniewska-Wszelaki – Poradnia "Profil Zdrowia", Gdańsk.
 • Anna Kaczorowska – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Agata Rudzińska-Zigouras – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 10, Wrocław.
 • Magdalena Szymczuk – PBS sp. z o.o., Sopot.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Małgorzata Domańska-Plichta – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Magdalena Jackman – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Ryszard Pieńkowski – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Sebastian Stefański – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Daria Świsulska – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Narcyza Baczewska – Zespół Policealnych Szkół Medyczno-Społecznych, Bytom.
 • Monika Wiech – Akademia Wychowania Fizycznego, Gdańsk.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Anna Owsicka – Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, Centrum Edukacji Siódemka, Rybnik.
 • Dagmara Pietruszewska – Fundacja anoNIE, Poradnictwo Psychologiczne Dagmara Pietruszewska, Pruszcz Gdański.

Data opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę