INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Perukarz

Kod: 514104

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Perukarz 514104

 • Charakteryzator fryzur.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 5141 Hairdressers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja S – Pozostała działalność usługowa.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w marcu 2019 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Robert Będziński – Doradca Consultants Ltd. sp. z o.o., Gdynia.
 • Marzena Blokus – Zakład Perukarski-Fryzjerstwo Marzena Blokus, Wejherowo.
 • Magdalena Różalska – Usługi fryzjersko-perukarskie Magdalena Różalska, Gdynia.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Sebastian Bieszke – Doradca Consultants Ltd. sp. z o.o., Gdynia.
 • Wojciech Gostomski – Doradca Consultants Ltd. sp. z o.o., Gdynia.
 • Joanna Gralak-Merchel – Doradca Consultants Ltd. sp. z o.o., Gdynia.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Ewa Jasińska – Zespół Szkół Skórzano – Odzieżowych, Stylizacji i Usług w Radomiu, Radom.
 • Anna Żuk – ATELIER Salon Fryzjersko-Kosmetyczny Teresa Osuch, Gdynia.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Janusz Figurski – Ekspert niezależny, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, Katowice.
 • Katarzyna Plichta – Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Gdyni, Gdynia.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2019 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę