INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek

Kod: 817201

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Operator maszyn do produkcji płyt i sklejek 817201

 • Maszynista odwadniacz płyt pilśniowych.
 • Operator impregnatora płyt i sklejek.
 • Operator maszyn do impregnacji płyt.
 • Operator maszyn do impregnacji sklejki.
 • Operator maszyn do produkcji płyt.
 • Operator maszyn do produkcji sklejek.
 • Operator maszyn stolarskich.
 • Operator podziałówki.
 • Operator urządzeń do produkcji paneli.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 8172 Wood processing plant operators.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w marcu 2019 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Kamil Malinowski – Edukacja i Kształcenie Zawodowe. EKZ. Norbert Fleischer, Olsztyn.
 • Tomasz Sułkowski – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Rafał Żurowski – Komandor SA, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Mirosław Żurek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Paweł Przystalski – Dolmeb sp. z o.o., Świdnica.
 • Danuta Rak – 3DR Studio projektowo-szkoleniowe, Rzeszów.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Danuta Jasińska – Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Oddział Płock.
 • Leszek Jaszczyk – Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa, Radom.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2019 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę