INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla

Kod: 811203

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Operator maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla 811203

 • Mechanik maszyn i urządzeń przeróbczych.
 • Przeróbkarz.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 8112 Mineral and stone processing plant operators.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja B – Górnictwo i wydobywanie.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w listopadzie 2018 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Jarosław Buczyński – Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Jastrzębie -Zdrój.
 • Magdalena Mrozkowiak – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
 • Grzegorz Śliwiński – Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. KWK "Budryk", Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ornontowicach.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Anna Będzińska – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
 • Wojciech Gostomski – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
 • Joanna Gralak-Merchel – DORADCA Consultants Ltd. Sp. z o.o., Gdynia.
 • Jolanta Religa – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Krzysztof Koczur – Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit, Bieruń.
 • Paweł Siemiatkowski – Polska Grupa Górnicza S.A. Oddział KWK Bolesław Śmiały, Łaziska Górne.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Janusz Figurski – Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa.
 • Rafał Golec – NSZZ Solidarność. Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A., Lublin.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę