INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Mechanik silników spalinowych

Kod: 723312

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Mechanik silników spalinowych 723312

 • Diagnosta silników spalinowych.
 • Mechanik-silnikowiec.
 • Mechanik silników ciągników i maszyn rolniczych.
 • Mechanik silników lokomotyw spalinowych.
 • Mechanik silników łodzi motorowych.
 • Mechanik silników motocyklowych.
 • Mechanik silników okrętowych.
 • Mechanik silników samochodowych.
 • Mechanik silników samochodów ciężarowych i autobusów.
 • Mechanik spalinowych silników samochodowych.
 • Mechanik zasilania silników spalinowych.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 7233 Agricultural and industrial machinery mechanics and repairers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja G – Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych.
 • Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie SPO RZL (2006-2007) „Opracowanie i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych”,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Marcin Kowalik – Centrum Edukacji Zawodowej, Stalowa Wola.
 • Tomasz Kupidura – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Mariusz Szymańczak – Zespół Szkół Samochodowych, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Dorota Koprowska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Jarosław Sitek – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Jerzy Kowalski – Politechnika Gdańska, Gdańsk.
 • Dominik Kozik – Centrum Nowych Technologii, Rzeszów.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Jerzy Gorgoń – Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego, Radom.
 • Michał Kosior – Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Radomiu, Radom.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę