INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Galwanizer

Kod: 731602

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Galwanizer 731602

 • Galwanotechnik.
 • Galwanizator.
 • Pracownik galwanizerni.
 • Pracownik zakładu galwanicznego.
 • Operator procesów galwanicznych.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

 • 7316 Sign writers, decorative painters, engravers and etchers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

 • Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych,
 • wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie PO KL (2011–2013) „Rozwijanie zbioru krajowych standardów kompetencji zawodowych wymaganych przez pracodawców”;
 • analizy opisu zawodu galwanizer w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia.
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. spraw walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Anna Gajewska-Midziałek – Instytut Mechaniki Precyzyjnej, Warszawa.
 • Monika Jagiełło – PBS Sp. z o.o., Sopot.
 • Magdalena Janusz – Galwanizer Sp. z o.o., Dzierżoniów.
 • Agnieszka Skowrońska – PBS Sp. z o.o., Sopot.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Małgorzata Domańska-Plichta – PBS Sp. z o.o. Sopot.
 • Magdalena Jackman – PBS Sp. z o.o. Sopot.
 • Ryszard Pieńkowski – PBS Sp. z o.o. Sopot.
 • Sebastian Stefański – PBS Sp. z o.o. Sopot.
 • Daria Świsulska – PBS Sp. z o.o. Sopot.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Mariusz Frankiewicz – Politechnika Wrocławska, Wrocław.
 • Karolina Karpińska –Specjalna Szkoła Podstawowa nr 26 w Lublinie, Lublin.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Zygmunt Fekner – Laboratorium Badawczym EKOBENZ Sp. z o.o., Lublin.
 • Janusz Figurski – Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę