INFOdoradca+ Informacje o zawodach - Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie


INFOdoradca+ Informacje o zawodach

to materiały zawierające przede wszystkim: opis zawodu, opis kompetencji zawodowych, odniesienie do sytuacji zawodu na rynku pracy i możliwości doskonalenia zawodowego, a także możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

Opisy zawodów powstały w ramach projektu „Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnienie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji – INFODORADCA+". Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o projekcie na stronie infodoradca.edu.pl
Lista 1000 zawodów opisywanych w projekcie INFODORADCA+

INFOdoradca+ Informacje o zawodach

Fotosista

Kod: 343103

1. Dane identyfikacyjne zawodu

Fotosista 343103

 • Fotograf filmowy.
 • Fotograf na planie filmowym.

W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:

3431 Photographers.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):

Sekcja J – Informacja i komunikacja.

Notka metodologiczna

Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:

 • analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe) oraz źródeł internetowych,
 • analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia,
 • badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 • zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji i jakości informacji o zawodach.

Autorzy i eksperci opiniujący

Zespół Ekspercki:

 • Magdalena Czerniewska-Wszelaki – Fundacja „Twój Startup”, Warszawa.
 • Krzysztof Gosz – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Anna Kaczorowska – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Łukasz Wójcik – Fabryka Studio Łukasz Wójcik, Radom.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:

 • Wacław Galewski – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Magdalena Jackman – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Jolanta Religa – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
 • Daria Siemińska – PBS sp. z o.o., Sopot.
 • Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.

Recenzenci:

 • Dorota Leligdowicz – „Bose Stópki”, Zielona Góra.
 • Adrian Werner – Werbrand Adrian Werner, Gdańsk.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:

 • Wojciech Czerniewski – Ekspert niezależny, Gdańsk.
 • Adam Dereszkiewicz – Gdańskie Towarzystwo Fotograficzne, Gdańsk.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę