Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

​Informacje potrzebne niepełnosprawnej osobie bezrobotnej - możliwości uzyskania pomocy, oferty pracy oraz narzędzia przeznaczone dla osób niepełnosprawnych w ramach wortalu.

  Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH 30+ (2020)"   w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 6 Regionalny rynek pracy, Priorytet Inwestycyjny 8i dostęp do zatrudnienia dla osób...

Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie realizuje projekt pn. „AKTYWIZACJA OSÓB MŁODYCH POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY W POWIECIE SULĘCIŃSKIM (V)" w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA I RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę