Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

​Informacje potrzebne niepełnosprawnej osobie bezrobotnej - możliwości uzyskania pomocy, oferty pracy oraz narzędzia przeznaczone dla osób niepełnosprawnych w ramach wortalu.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 6 ...

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę