Dla bezrobotnych i poszukujących pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Sulęcinie


Dla bezrobotnych i poszukujących pracy

​Informacje potrzebne niepełnosprawnej osobie bezrobotnej - możliwości uzyskania pomocy, oferty pracy oraz narzędzia przeznaczone dla osób niepełnosprawnych w ramach wortalu.

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE realizuje projekt pod nazwą „AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH 30+ (2018)"     Cel...

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę